جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 701 دوشنبه،6 مرداد 1393

سال هفتاد شماره 20212
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن

شماره300/21864 29/4/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 23/4/1393 با توجه به شرایط ویژه شهر مشهد و فاصله زمانی طولانی از تصویب آخرین طرح جامع و نظر به موضوعات و مسایل متعدد، در این رابطه گزارشی از کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسایل اصلی مربوط به آن ارائه گردید.
نظر به اهمیت تصمـیم‌گیری فوری درباره برخی از مـوضوعات شاخص که عدم توجه به آنها، حتی در کوتاه مدت، تبـعات جبـران ناپذیری را به دنـبال خواهد داشت، شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران موارد زیر را درباره طرح جامع مشهد مصوب نمود:
1ـ جهت حفظ باغات و کاربری‌های سبز، شورا موارد زیر را مقرر می‌دارد:
1ـ1) کلیه باغات موجود که در طرحهای تفصیلی و یا در طرح جامع لحاظ و مورد تأیید قرار گرفته‌اند و در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ 29/9/1389 دارای کاربری سبز می‌باشند، با همین کاربری تثبیت گردند و هرگونه تغییر کاربری آنها به عنوان مغایرت اساسی تلقی خواهد شد.
2ـ1) کلیه باغات موجود (خصوصاً باغ ملک آباد) که در طرح جامع مورد تأیید کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ 29/9/1389 و از آنها با کاربری باغ یادشده است و در طرح تفصیلی دارای کاربریهایی به غیر از کاربری سبز و یا باغ می‌باشند، با کاربری باغ تثبیت شده و هرگونه تغییر در کاربری آنها به هر استنادی مغایرت اساسی تلقی می‌شود.
3ـ1) گزارش اقدامات انجام شده درباره موضوع بندهای مذکور به صورت مجزا باید حداکثر ظرف دو هفته توسط اداره راه و شهرسازی استان به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.
تبصره ـ معیار تشخیص وضع موجود مندرج در بندهای 1ـ1 و 2ـ1 مندرجات مربوط به وضعیت موجود کاربری‌ها در صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ 8/10/1392 است.
2) در راستای پیشگیری از عوارض شدیداً زیانبار زیست محیطی برای شهر مشهد و به منظور جلوگیری از افزایش این عوارض، مقرر می‌شود:
1ـ2) هرگونه استقرار جدید و یا هرگونه توسعه اعم از درونی و یا بیرونی در صنایع موجود مستقر در پهنه غرب مشهد: دشت آبخوان (محور مشهد ـ قوچان)، با لحاظ یافته‌های مطالعات طرح فرادست مجموعه شهری مشهد، ممنوع می‌باشد.
2ـ2) اداره راه و شهرسازی استان موظف است با همکاری سایر ادارات و نهادهای ذیربط نسبت به انتقال تدریجی این صنایع به محل مناسب و مکان‌یابی قانونی اقدام لازم را بعمل آورد.
3) کلیه مدارک طرح جامع شهر مشهد باید حداکثر ظرف مدت یکماه پس از اعلام این مصوبه جهت بررسی و طی فرآیند تصویب به کمیته فنی شماره یک شورای‌عالی شهرسازی و معماری تحویل داده شود.
1ـ3) دبیرخانه شورا موظف است پس از دریافت مدارک نسبت به تسریع در بررسی و به صورت خارج از نوبت اقدام نماید.
2ـ3) کمیته فنی شماره یک موظف است بررسی خویش را با رعایت چارچوب زیر و لحاظ سایر بندهای این مصوبه حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از اعلام این مصوبه، انجام داده و نتیجه را جهت بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه دهد:
1ـ2ـ3) بررسی دقیق و اعلام نظر کارشناسی درباره کلیه تغییرات کاربریهای خدمات غیرانتفاعی مقیاس شهری (مانند کاربریهای فرهنگی، ورزشی، درمانی، آموزش عالی و ... به جز کاربریهای سبز و باغات) به سایر کاربریها مورد تأیید کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ 29/9/1389
2ـ2ـ3) لزوم جلوگیری از توسعه روستاها و سکونتگاههای واقع در حریم شهر مشهد با توجه به یافته‌های طرح مجموعه شهری مشهد
3ـ2ـ3) لزوم ممانعت از پروژه‌های بلند مرتبه‌سازی براساس محدودیت‌های معرفی شده در طرح جامع
4ـ2ـ3) بررسی و اعلام نظر کارشناسی درباره تداخل محدوده و حریم مصوب کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ 21/10/1389 و مورخ 16/12/1389 با محدوده شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز)
5ـ2ـ3) بررسی دقیق و اعلام نظر کارشناسی درباره موضوع سقف جمعیتی در طرح جامع با توجه به پیش‌بینی منابع آب
6ـ2ـ3) ارزیابی و اعلام نظر کارشناسی درباره فرصت‌ها و تهدیدهای زیست محیطی طرح
7ـ2ـ3) موضوع طرح‌های مربوط به پادگان لشگر 77 و میدان تیر، پس از تهیه و طی فرآیند قانونی در استان، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
4) نظر به توجه فوق‌العاده شورای‌عالی شهرسازی و معماری به محدوده پیرامونی حرم مطهر ثامن‌الائمه حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) و اهمیت آن و نیز سرعت روند اتفاقات در این محدوده مقرر می‌شود کمیته فنی شماره یک با استفاده از مشاوره‌های تخصصی به بررسی دقیق طرح این محدوده پرداخته و موارد زیر را به عنوان چارچوب در این باره در نظر داشته باشد:
1ـ4) بررسی و تأیید کلیه طرحهای موضعی مؤثر در بافت پیرامونی حرم مطهر (از قبیل حیات زیرسطحی، طرح مفصل، راه باغها، خیابانهای شعاعی و ...) در کمیسیون ماده5 و تصویب آنها در شورای‌عالی شهرسازی و معماری
2ـ4) تجدیدنظر در ضوابط طرح بافت پیرامون حرم مطهر، خصوصاً ضوابط تجمیع و ضرورت رعایت مقیاس انسانی در ساخت و سازها و پرهیز از ساخت و سازهای درشت دانه بدون رعایت اصول و عدم تناسب با دانه‌بندی اولیه بافت و پیشینه تاریخی آن
3ـ4) شناسایی، ثبت و مستندسازی کلیه آثار تاریخی موجود در بافت پیرامونی حرم مطهر به منظور هویت بخشی به این بافت توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان
4ـ4) تهیه، تصویب و اجرای طرح موضعی باز زنده‌سازی حداقل یک نمونه از محلات قدیمی در راستای حفظ و احیاء بخشی از بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر توسط شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اداره راه و شهرسازی استان
1ـ4ـ4) شناسایی و معرفی محدوده‌های فوق‌الذکر توسط شهرداری حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از اعلام این مصوبه
5 ـ4) تعیین و تدقیق حرائم آثار تاریخی ثبت شده در بافت پیرامون حرم و تهیه طرح ویژه توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
6ـ4) بررسی و اعلام نظر کارشناسی و ارائه راهکارهای اجرایی درباره صیانت از آثار تاریخی موضوع بند 3ـ4 و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور جلوگیری از ابطال ثبت اثر در شعبات دیوان عدالت اداری
7ـ4) ارائه راهکار جهت تجدید بنای آثار ثبتی تخریبی در بافت پیرامونی حرم
5) دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری موظف است در اولین فرصت موضوع پروژه مشهد مال را در دستور کار قرار داده و با توجه به سابقه این پروژه گزارشی را جهت ارائه در شورای‌عالی تهیه نماید.
6) از تاریخ اعلام مصوبات این جلسه ضروری است کلیه مراجع و نهادهای ذیربط محلی از هرگونه توافق، صدور مجوز و یا هر اقدام اداری دیگری که در تعارض با هر یک از موارد مندرج در بندهای مختلف مصوبات فوق‌الذکر است خودداری کرده و در موارد مذکور منتظر اعلام تصمیم شورای‌عالی درباره تصویب طرح جامع مشهد بمانند.
7) اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است با همکاری سایر دستگاههای نظارتی و با بهره‌گیری از مشارکت عمومی گزارشات نوبه‌ای از اقدامات مربوط به کلیه مصوبات فوق‌الذکر و تخلفات احتمالی را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نماید.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران ـ پیروز حناچی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20212
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :