جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 706
سه‌شنبه،28 مرداد 1393
سال هفتاد شماره 20229 الحاق ردیف‌های (32) الی (34) به جدول پیوست تصویب‌نامه شماره74579/ت39116ک مورخ 13/5/1387
توضیح ضروری روزنامه رسمی:
نظر به اینکه مصوبه وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به شماره 37792/43934 ـ 21/2/1389 در زمان مقرر از طریق شبکه پیام دولت ارسال نگردیده‌است. لهذا اصل مصوبه فوق‌الذکر و سپس لغو آن توأماً در روزنامه منتشر می‌گردد.
روزنامه رسمی کشور

شماره37792/43934 21/2/1389
الحاق ردیف‌های (32) الی (34) به جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 74579/ت39116ک مورخ 13/5/1387

وزارت راه و ترابری ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 16 /12/1388 بنا به پیشنهاد شماره 31883/020 مورخ 18/9/1388 وزارت جهاد کشاورزی
و به اسـتناد ماده (14) قانون اصـلاح قـانون حـفظ کاربری اراضـی زراعی و باغـها ـ مصوب 1385ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 موافقت نمودند:
جدول زیر به عنوان ردیف‌های (32) الی (34) به جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 74579/ت39116ک مورخ 13/5/1387 الحاق می‌شود:

32ـ مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
33ـ صـنوف مزاحم داخل شـهری که برابر کاربـریهای مصـوب به حـریم شـهر منتقل می‌شوند.
34ـ محل عرضه تولیـدات روستایی و کشـاورزی با تشـخیص سازمان جـهاد کشاورزی استانها

این تصمیم‌نامه در تاریخ 19/2/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

شماره74579 13/5/1387
پیوست

ردیف مصداق ردیف مصداق
1 طرح‌های گردشگری 17 نمایشگاه‌های بین‌المللی
2 مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی 18 جایگاه‌های عرضه سوخت و فرآورده‌های نفتی
3 مجتمع‌های تفریحی و توریستی غیرمسکونی (هتل، متل و...) 19 پارکینگ عمومی
4 مجتمع‌های ورزشی 20 مراکز خدمات کشاورزی روستایی
5 استخرهای آب گرم و آب‌های معدنی و محوطه موردنیاز آنها 21 ایستگاه‌ها و تأسیسات مربوط به خدمات زیربنایی آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب
6 زائرسرا و توسعه اماکن زیارتی 22 محل دفن زباله و بازیافت آن
7 مساجد و نمازخانه‌های بین‌راهی 23 آسایشگاه‌ها، خانه سالمندان و مراکز نگهداری بیماران خاص
8 سرویس‌های بهداشتی 24 پایگاه‌های امدادی
9 فرودگاه‌ها 25 مراکز آموزش و تحقیقات کشاورزی
10 پایانه‌های مسافربری و باربری 26 گورستان‌ها
11 پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی 27 آب انبارهای عمومی
12 راه‌ها و راه‌آهن و تأسیسات وابسته و حریم آنها و کارگاه‌های راه‌سازی 28 ایستگاه‌های هواشناسی
13 راهدارخانه‌ها 29 نیروگاه‌های تولید و تأسیسات توزیع برق
14 میادین میوه و تره‌بار 30 بنادر و تأسیسات وابسته
15 باغ وحش 31 کشتارگاه‌ها
16 پارک‌ها و فضای سبز


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20229
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :