جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 706

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد گزارش هیأت اعزامی درباره اقدامات و دخالتهای صورت‌گرفته در بافتهای واجد ارزش شهر اصفهان

شماره300/24930 15/5/1393
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ13/5/1393 پس‌از استماع گزارش هیأت کارشناسی اعزامی از حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به شهر اصفهان درباره اقدامات و دخالتهای صورت گرفته در بافتهای واجد ارزش این شهر مقرر نمود:
1ـ گزارش مطرح شده در شورای عالی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان در اسرع وقت در جلسه کمیسیون ماده 5 ارائه و به بحث گذاشته شود. نتایج حاصل از این جلسه می‌بایست بصورت گزارش تفصیلی و کاملتری به شورای شهر اصفهان و شورای شهرسازی استان ارائه شود. موضوعات مذکور باید به نحو مقتضی در رسانه‌های استانی مطرح شده و اطلاع‌رسانی عمومی انجام گردد.
دستـه‌بندی تخلفات صورت گرفته منتـج از اقدامات مذکور مورد توافق مراجع فوق‌الذکر همراه با پیشنهاد شیوه برخورد ظرف مدت دو ماه توسط اداره کل راه و شهرسازی جهت طرح در شورای عالی ارائه گردد.
2ـ تهیه طرح مدیریتی یکپارچه منظر تاریخی شهری برای محدوده بافت تاریخی شهر اصفهان توسط دبیرخانه شورای عالی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، اداره کل راه و شهرسازی و شرکت عمران بهسازی و نوسازی شهری در برنامه زمانبندی حداکثر یکساله و ارائه جهت مراحل تصویب
3ـ تأکید بر عملیاتی شدن طرح ویژه گستره ناژوان
4ـ به منظور بررسی مجدد دغدغه‌های میراث فرهنگی در خصوص مسیر خط 2 مترو مقرر شد، موضوع مجدداً در مجامع ذیربط استانی مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت لزوم نتیجه به شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور منعکس گردد.
5 ـ با توجه به اهمیت حفظ و حراست از مجموعه کارخانه ریسباف به عنوان یک اثر شاخص تاریخی و معماری دوران صنعتی ایران و نظر به ثبت تاریخی مجموعه مذکور، به موجب این مصوبه هر گونه دخل و تصرف به جز مرمت و احیای بناهای موجود صرفاً با نظر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور امکانپذیر خواهد بود. اداره کل راه و شهرسازی موظف است هرچه سریعتر نسبت به تملک اراضی این کارخانه از محل منابع شرکت عمران و بهسازی و زمین و مسکن" href="/tags/18241/سازمان-ملی-زمین-و-مسکن/" class="link">سازمان ملی زمین و مسکن اقدام نماید.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20229
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :