جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 707
پنج‌شنبه،30 مرداد 1393
سال هفتاد شماره 20231 اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
شماره58263/ت50640هـ 27/5/1393
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیأت وزیران در جلسه 8/4/1393 به پیشنهاد شماره 11863/1 مورخ 28/2/1393 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب1377ـ تصویب کرد:
اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 230246/ت40675هـ مورخ 10/12/1387 و شماره 121684/ت47833هـ مورخ 19/6/1391 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
1ـ متن زیر جایگزین ماده (15) می‌شود:
ماده15ـ هیأت عامل سازمان مرکب از پنج عضو می‌باشد که حداکثر دو عضو آن غیرموظف خواهد بود. اعضای موظف به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی عادی و اعضای غیرموظف توسط رئیس مجمع عمومی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های سازمان با اولویت کارکنان سازمان برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. اعضای هیأت عامل پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.
2ـ در تبـصره (2) ماده (15) و ماده (22) عبارت‌های «اعضای هیأت عامل» به عبارت‌های «اعضای موظف هیأت عامل» اصلاح می‌شود.
این متن به موجب نامه شماره 1726/102/93 مورخ 19/5/1393 شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
20231
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :