×

اصلاح تبصره (2) ماده (5) آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

اصلاح تبصره (2) ماده (5) آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

اصلاح-تبصره-(2)-ماده-(5)-آیین‌نامه-چگونگی-ایجاد-مناطق-ویژه-اقتصادی مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 708
دوشنبه،3 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20234
شماره59622/ت50909هـ 29/5/1393
اصلاح تبصره (2) ماده (5) آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه 26/5/1393 به پیشنهاد شماره 47249/23484 مورخ 4/5/1393 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تبصره (2) ماده (5) تصویب‌نامه شماره 26731/ت50411ک مورخ 11/3/1393 موضوع آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، عبارت «اخذ مجوز قانونی برای ایجاد منطقه و» قبل از واژه «ابلاغ» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 20185

تاریخ تصویب :

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.