جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 705 یکشنبه،26 مرداد 1393

سال هفتاد شماره 20227
تصویب‌نامه در خصوص انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های نیمه‌تمام وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی

شماره54839/ت50941هـ 19/5/1393
تصویب‌نامه در خصوص انتشار اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های نیمه‌تمام وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 14/5/1393 به پیشنهاد شماره 53015 مورخ 14/5/1393 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی نیمه‌تمام وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تا مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
سهم هر یک از وزارتخانه‌های یادشده از اوراق مشارکت موضوع این تصویب‌نامه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.
3ـ بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق‌یافته در سررسیدهای مقرر بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می‌گردد تا از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود، با رعایت مقررات مربوط پرداخت شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20227
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :