جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

یکشنبه،26 مرداد 1393

سال هفتاد شماره 20227
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بررسی مغایرت اساسی تغییرکاربری 68 هکتار از اراضی نظامی، موضوع قانون خروج اراضی نظامی و پادگانها از شهرها

شماره300/24977 15/5/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بررسی مغایرت اساسی تغییرکاربری 68 هکتار از اراضی نظامی، موضوع قانون خروج اراضی نظامی
و پادگانها از شهرها
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 13/5/1393 پس از استماع گزارش اجمالی از اقدامات صورت گرفته در اراضی موسوم به 68 هکتار در شهر اصفهان مقرر داشت:
موضوع تعیین تکلیف تملک کل اراضی به مساحت 300 هکتار پادگان نظامی در دستور کار مراجع استانی قرار گرفته و پس از انجام توافقات و تهیه کلیات طرح مجدداً برای طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال گردد.
وظیفه پیگیری این مـوضوع برعهده اداره کل راه و شهـرسازی استان اصفهان خواهد بود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20227
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :