جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 705 یکشنبه،26 مرداد 1393

سال هفتاد شماره 20227
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح تفصیلی اراضی شهید کشوری اصفهان

شماره300/24974 15/5/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح تفصیلی اراضی شهید کشوری اصفهان موضوع مصوبه 2/11/1385 شورای عالی
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 13/5/1393 پس از استماع گزارش اجمالی درباره طرح اراضی شهید کشوری اصفهان مقرر نمود:
1ـ طرح تفصـیلی این اراضی با رعایت چارچوب زیر در کمیته فنی شورای عالی و به صورت خارج از نوبت بررسی و نتیجه به شورای عالی ارائه شود:
ـ با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 2/11/1385 مبنی بر تعیین سقف حداکثر تعداد یازده هزار واحد مسکونی و کمبود شدید خدمات در اراضی موسـوم به شهـید کشوری شهر اصفهان، شهرداری اصفهان صرفاً می‌تواند نسبت به صدور پـروانه و پایان کار حداکثر به تعداد فوق‌الذکر اقدام نماید و به هیچوجه مجاز به صدور تعداد بیشتر مجوز نمی‌باشد. (اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است موضوع مذکور در این بند را رصد نموده و گزارش آنرا به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید. شهرداری اصفهان موظف است اطلاعات مربوطه را در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار دهد.)
ـ پیش بینی ساز و کارهای لازم به منظور تحقق خدمات عمومی و تأمین حداقل سرانه‌ها
2ـ مطالعه نتایج و آثار ناشی از اجرای فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها" href="/tags/18238/قانون-فروش-و-انتقال-پادگانها-و-سایر-اماکن-نیروهای-مسلح-به-خارج-از-حریم-شهرها/" class="link">قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مورخ 1/6/1388 توسط دبیرخانه شورای عالی و با همکاری وزارت دفاع انجام شده و نتایج این بررسی حداکثر ظرف مدت شش ماه به شورای عالی ارائه گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20227
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :