جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 705
یکشنبه،26 مرداد 1393
سال هفتاد شماره 20227 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص توسعه شهرک صنعتی محمودآباد و حسین‌آباد گاریچه در حریم شهرهای اصفهان و شاهین شهر
شماره300/24852 14/5/1393
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص توسعه شهرک صنعتی محمودآباد و حسین‌آباد گاریچه
در حریم شهرهای اصفهان و شاهین شهر
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/5/1393، موضوع توسعه شهرک صنعتی محمودآباد و حسین‌آباد گاریچه در حریم شهرهای اصفهان و شاهین‌شهر را که در تاریخ 6/3/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با توجه به موارد زیر:
1ـ الزامات طرح مجموعه شهری اصفهان و طرح ناحیه اصفهان
2ـ نگرانی‌های زیست محیطی و منابع آب موجود
3ـ جلوگـیری از رویه قانون گریزی و تخلف از قانون و گسترش بی‌برنامه ساخت و ساز در حریم شهرها
ضمن مخالفت با توسعه شهرک صنعتی «محمودآباد و حسین آباد گاریچه» بر ضرورت پیش‌بینی راهکارهای نظارتی برای جلوگیری از گسترش فعالیت پیرامون شهرکهای صنعتی توسط شهرداری‌ها و سایر مراجع ذیربط و پی‌گیری تخلفات ساخت و سازهای انجام شده از سوی مراجع قانونی تأکید می‌نماید.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20227
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :