جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 703
چهارشنبه،15 مرداد 1393
سال هفتاد شماره 20218 اصلاح تبصره الحاقی به ماده (4) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)
شماره52068/ت50705هـ 13/5/1393
اصلاح تبصره الحاقی به ماده (4) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)
وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه 4/4/1393 به پیشنهاد شماره 25083/22882 مورخ 18/3/1393 معاونت حقـوقی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب1377ـ تصویب کرد:
در تبصره الحاقی به ماده (4) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)، موضوع تصویب‌نامه شماره 128399/ت31054هـ مورخ 20/7/1392، عبارت «با رعایت ماده (56) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» پس از عبارت «مجاز است» اضافه می‌گردد.
این متن به موجب نامه شماره 1507/102/93 مورخ 24/4/1393 شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
20218
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :