جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 703
چهارشنبه،15 مرداد 1393
سال هفتاد شماره 20218 اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
شماره51303/50892 11/5/1393
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نظر به اینکه در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 44712/ت50355هـ مورخ 24/4/1393 عبارت «تا پایان شهریور ماه 1393» به صورت عبارت «تا پایان تیرماه 1393» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20218
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :