×

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

تأیید-انتخاب-رئیس-دانشگاه-علوم-پزشکی-و-خدمات-بهداشتی-و-درمانی-بابل
مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 703 چهارشنبه،15 مرداد 1393

سال هفتاد شماره 20218
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

شماره5957/93/دش 5/5/1393
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
(مصوب جلسه 749 مورخ 10/4/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل» که در جلسه 749 مورخ 10/4/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/12/1392 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
«آقای دکتر سیدمظفر ربیعی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل انتخاب می‌شود».
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 20218

تاریخ تصویب :

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.