جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 703
چهارشنبه،15 مرداد 1393
سال هفتاد شماره 20218 تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم
شماره5956/93/دش 5/5/1393
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم
(مصوب جلسه 749 مورخ 10/4/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم» که در جلسه 749 مورخ 10/4/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/12/1392 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
«آقای دکتر ابوالفضل ایرانی‌خواه به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم انتخاب می‌شود».
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20218
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :