جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 708

اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392
شماره59596/ت50930هـ 29/5/1393
اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه 26/5/1393 به پیشنهاد شماره 21092ـ1 مورخ 5/5/1393 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع بند (1) تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20234
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :