جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 708
دوشنبه،3 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20234
شماره59609/ت50859هـ 29/5/1393
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 26/5/1393 به پیشنهاد شماره 39397/23255 مورخ 22/4/1393 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 192441/ت50327هـ مورخ 28/12/1392 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ تبصره ماده (27) حذف می‌شود.
2ـ در ماده (31) عبارت «و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» حذف می‌شود.
3ـ ماده (32) حذف می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
20234
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :