جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 708
دوشنبه،3 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20234
شماره59620/ت50951هـ 29/5/1393
اصلاح بند (7) ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت
دفتر هیأت دولت ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه 26/5/1393 به پیشنهاد شماره 40144/92 مورخ 30/10/1392 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب اعضای کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری موضوع بند (7) ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره 111947/ت49506هـ مورخ 30/5/1392 اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20234
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :