جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 710
دوشنبه،10 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20240
تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه
شماره 63133/ت 50897 هـ 5/6/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیأت وزیران در جلسه 2/6/1393 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:
1ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع بند (ج) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور تا مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال بابت رد دیون دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) به سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع اعتبار ردیف (12) جدول شماره (18) قانون یاد شده اقدام نماید.
سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است در اسرع وقت بدهی‌های تسویه شده دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) را برای انعکاس در دفاتر و صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی مربوط، حسب مورد، به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نماید .
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20240
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :