جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 710 دوشنبه،10 شهریور 1393

سال هفتاد شماره 20240
تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)

شماره 63132/ت 50898 هـ 5/6/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ ستاد اجرایی فرمان امام‌خمینی (ره)
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیأت وزیران در جلسه 2/6/1393 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:
1ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع بند (ج) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال بابت رد دیون دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) موضوع اعتبار ردیف (19) جدول شماره (18) قانون یاد شده اقدام نماید.
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) موظف است در اسرع وقت بدهی‌های تسویه شده دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) را برای انعکاس در دفاتر و صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی مربوط حسب مورد، به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، اعلام نماید.
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) موظف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت انتقال قطعی اسناد مالکیت املاک تحت تصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع تسویه مطالبات یاد شده به نام دولت اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20240
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :