×

اصلاح مواد (15) و (16) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380

اصلاح مواد (15) و (16) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380

اصلاح-مواد-(15)-و-(16)-آیین‌نامه-اجرایی-تبصره-(3)-ماده-(139)-اصلاحی-قانون-مالیاتهای-مستقیم-ـ-مصوب-1380
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 710
دوشنبه،10 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20240
اصلاح مواد (15) و (16) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380ـ
شماره62400/ت50217هـ 4/6/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه 26/5/1393 به پیشنهاد شماره 150812/1 مورخ 12/11/1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380ـ تصویب کرد:
مواد (15) و (16) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 53456/ت27257هـ مورخ 7/12/1381 و اصلاحیه آن موضوع تصویب‌نامه شماره 242895/ت48524هـ مورخ 8/12/1391 و ماده (17) الحاقی موضوع تصویب‌نامه شماره 176766/ت41292هـ مورخ 9/8/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شوند:
ماده15ـ اشـخاص موضـوع ماده (139) اصـلاحی قانون مالیـاتهای مستقیم ـ مصوب 1380ـ حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
ماده16ـ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یادشده از تاریخ لازم‌الاجراء شـدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمـهوری اسـلامی ایران، در هر سال مـالی موجب محرومیـت از معافیت مـقرر در آن سـال خواهد شد.
این اصلاحیه از تاریخ 1/1/1390 لازم‌الاجراء می‌باشد و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 تا پایان سال 1390 مؤدیانی که پرونده آنها قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود.
ماده17ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین‌نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380ـ خواهد بود. در غیر این صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ـ آن قسمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده برسد، در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 20240

تاریخ تصویب :

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.