جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 710 دوشنبه،10 شهریور 1393

سال هفتاد شماره 20240
اصلاح بند (2) ماده (11) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره 63131/ت 50721 هـ 5/6/1393
اصلاح بند (2) ماده (11) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 2/6/1393 به پیشنهاد شماره 70597/60 مورخ 21/3/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ تصویب کرد:
در بند (2) ماده (11) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه 37502/ت27484هـ مورخ 19/8/1381 عبارت «و یا حواله ارزی» پس از عبارت «اعتبار اسنادی گشایش شده» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20240
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :