جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: 710 دوشنبه،10 شهریور 1393

سال هفتاد شماره 20240
اصلاح ردیف (3) جدول مندرج در تصویب‌نامه شماره 45798/ت50005هـ مورخ 25/4/1393

شماره62662/50005 4/6/1393
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت راه و شهرسازی
نظر به اینکه در ردیف (3) جدول مندرج در تصویب‌نامه شماره 45798/ت50005هـ مورخ 25/4/1393، رقم (270) به اشتباه (370) تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20240
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :