جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 711
سه‌شنبه،11 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20241 تصویب‌نامه در خصوص افزایش مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44)قانون پولی و بانکی کشور
شماره64614/ت50823هـ 9/6/1393
تصویب‌نامه در خصوص افزایش مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 5/6/1393 به پیشنهاد شماره 104420/93 مورخ 18/4/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (3) ماده (96) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب کرد:
مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور از دویست میلیون (200.000.000) ریـال به مـبلغ چهارصد و بیسـت و هفت میـلیون و سیـصد هزار (427.300.000) ریال افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20241
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :