جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 713
دوشنبه،17 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20246 اصلاح ماده (24) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
شماره 66597/ت 50554 هـ 12/6/1393
اصلاح ماده (24) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات
سازمان اوقاف و امور خیریه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه 5/6/1393 به پیشنهاد شماره 22370/1 مورخ 14/2/1393 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب 1363 ـ تصویب کرد:
ماده (24) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب‌نامه شماره 95270 مورخ 22/2/1365 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده24ـ با توجه به اینکه حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از اموال شخصی متولی جدا و متمایز باشد، متولیان و امنای موقوفات و اماکن متبرکه و ادارات اوقاف و امور خیریه محل مکلفند نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات جامع موقوفات و بقاع متبرکه از قبیل مشخصات کامل موقوفه و رقبات وقفی و متصرفین آن، نیات واقفین و نحوه مصرف درآمد موقوفه، عملکرد و رخدادهای مالی موقوفات در بانک اطلاعات جامع موقوفات اقدام نمایند.
تبصره ـ افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانکها الزامی است و عملیات مالی باید در سامانه مربوط ثبت گردد. در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آنها امین یا امنایی منصوب شده است، حساب مذکور با امضای مشترک امین یا امناء و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20246
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :