جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

دوشنبه،17 شهریور 1393

سال هفتاد شماره 20246
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

شماره7572/93/دش 5/6/1393
(مصوب جلسه 750 مورخ 24/4/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
دانشگاه آزاد اسلامی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام» که در جلسه 750 مورخ 24/4/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 8/2/1393 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
«آقای دکتر شهریار عباسی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام انتخاب می‌شود».
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20246
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :