جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى

شماره ویژه نامه: 713
دوشنبه،17 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20246 تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
(مصوب جلسه 750 مورخ 24/4/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
دانشگاه آزاد اسلامی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان» که در جلسه 750 مورخ 24/4/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 8/2/1393 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
«آقای دکتر سعید جامه بزرگی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان انتخاب می‌شود».
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20246
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :