جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 715
شنبه،22 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20250
انتصاب جناب آقای دکتر اصغر جهانگیر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان عضو هیأت مدیره بنیاد تعاون زندانیان
شماره21437/2/845 18/6/1393
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست تصویر حکم انتصاب جناب آقای دکتر اصغر جهانگیر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان عضو هیأت مدیره بنیاد تعاون زندانیان که به امضاء ریاست معزز قوه قضائیه رسیده جهت درج در روزنامه رسمی به حضورتان تقدیم می‌گردد.
رئیس هیأت مدیره بنیاد تعاون زندانیان کشور ـ اکبر غمخوار
شماره1000/34161/9000 8/6/1393
جناب آقای جهانگیر
رئیس محترم سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
به موجب این حکم جنابعالی با حفظ سمت به عنوان عضو هیأت مدیره بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی صنایع زندانیان کشور منصوب می‌شوید.
امید است در انجام وظایف محوله موفق باشید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20250
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :