جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 716
سه‌شنبه،25 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20253 تصویب‌نامه درخصوص الحاق رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی
شماره69452/ت51019هـ 20/6/1393
تصویب‌نامه درخصوص الحاق رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملی استاندارد ایران
هیأت وزیران در جلسه 19/6/1393 به پیشنهاد شماره 120568/60 مورخ 1/6/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 44655/ت50738هـ مورخ 24/4/1393 اضافه می‌شوند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20253
تاریخ تصویب :
1393/6/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :