×

تصویب‌نامه درخصوص تسویه بدهی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی

تصویب‌نامه درخصوص تسویه بدهی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی

تصویب‌نامه-درخصوص-تسویه-بدهی‌های-قانونی-وزارت-راه-و-شهرسازی

وکیل

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 716
سه‌شنبه،25 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20253 تصویب‌نامه درخصوص تسویه بدهی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی
شماره69451/ت51047هـ 20/6/1393
تصویب‌نامه درخصوص تسویه بدهی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 16/6/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ر) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:
بدهی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ـ مدیریت ساخت و توسعه راه‌های استان خراسان رضوی) به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف چهارصد میلیارد (000/000/000/400) ریال با اعلام وزیر راه و شهرسازی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی ـ خرجی از محل ردیف‌های (310503) موضوع بند (ر) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور موضوع ردیف (310513) جدول شماره (5) پیوست قانون یادشده و (101000) جدول شماره (8) قانون مذکور طبق مراحل زیر تسویه می‌شود:

الف ـ با اعلام وزیر راه و شهرسازی پس از تأیید بدهی‌های قانونی شرکت مذکور به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی توسط سازمان حسابرسی و تأیید بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انجام است.
ب ـ معاونت برنامه‌ریـزی و نظارت راهبردی رئـیس‌جمهور طبق توضـیحات ذیل جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1393 کل کشور نسبت به ابلاغ اعـتبار و مبـادله موافقـتنامه معـادل ارقـام مـورد تأیـید وزیر امور اقتـصادی و دارایـی اقدام می‌نماید.
ج ـ معادل مبلغ تسویه‌شده، حساب اندوخته سرمایه‌ای در دفاتر شرکتهای ذی‌ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود. مبالغ یادشده درآمد محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
د ـ با اعلام ذی‌حساب شرکت دولتی ذی‌ربط، اقدام لازم حسب مورد برای اعمال حساب در دفاتر سازمان خصوصی‌سازی (تسویه بدهی اشخاص) و خزانه‌داری کل کشور (انعکاس عملیات جمعی ـ خرجی) برای انعکاس مبالغ تسویه شده معمول می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 20253

تاریخ تصویب : 1393/6/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.