جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 716
سه‌شنبه،25 شهریور 1393
سال هفتاد شماره 20253 اصلاح تصویب‌نامه شماره 39911/ت50068هـ مورخ 14/4/1393
شماره69446/ت50614هـ 20/6/1393
اصلاح تصویب‌نامه شماره 39911/ت50068هـ مورخ 14/4/1393
وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 19/6/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ر) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:
رقم مندرج در تصویب‌نامه شماره 39911/ت50068هـ مورخ 14/4/1393 از پنج‌هزار میلیارد (000/000/000/000/5) ریال به بیست و پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/25) ریال افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20253
تاریخ تصویب :
1393/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت نیرو
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :