جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 717 پنج‌شنبه،27 شهریور 1393

سال هفتاد شماره 20255
رأی شماره990 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر

شماره هـ/93/508 24/6/1393
تاریخ دادنامه: 10/6/1393 شماره دادنامه: 990 کلاسه پرونده: 93/508
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم اقدس جعفری ملایری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : خانم اقدس جعفری ملایری به موجب درخواستی که به دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه داده است، اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص استفاده از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان و همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 آراء معارض صادر کرده‌اند، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سوم دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900027602 با موضوع دادخواست خانم اقدس جعفری ملایری به طرفیت 1ـ اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اراک 2ـ سازمان بازنشستگی استان مرکزی و به خواسته برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و همترازی به موجب دادنامه شماره 9109970900302945ـ 20/9/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح مشتکی‌عنهما نظر به این که پس از ارائه مدرک کارشناسی ارشد توسط شاکی در سال 1378 از سوی مشتکی‌عنه در جهت برقراری همترازی با اعضای هیأت علمی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اقدام شده است لیکن از آنجا که شغل تحت تصدی شاکی در آن زمان (مشاور) در طرح طبقه‌بندی مشاغل مشغول همترازی تعریف نشده است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعمال ماده 8 موصوف در مورد شاکی موافقت نکرده است لیکن پس از تغییر پست شاکی از سال 1381 نسبت به اجابت درخواست وی اقدام شده است، بنابراین اقدامات طرف شکایت در این خصوص مغایر موازین و یا متضمن تضییع حقوقی شاکی نیست، در نتیجه شکایت شاکی موجه به نظر نمی‌رسد و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/88/165 با موضوع دادخواست خانم زهرا کاتوزیان به طرفیت آموزش و پرورش استان مرکزی و به خواسته برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و همترازی به موجب دادنامه شماره 553 ـ 27/2/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتوای پرونده و از جمله مدرک تحصیلی شاکی، دلالت به آن دارد که دارای مدرک فوق لیسانس در رشته علوم تربیتی بوده است و در تاریخ 14/4/1378 در مقطع مذکور فارغ التحصیل شده است. با توجه به مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حصول سایر شرایط مقرر، حکم به الزام اداره مشتکی‌عنه به اجرای مقررات مذکور و برقراری همترازی موضوع ماده مذکور در حق وی صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 و احراز اجـتماع شرایط مقرر در قانون و مقررات مربوط در شکات پرونده‌های موضوع تعارض، دادنامه شماره 553 ـ 27/2/1388 شعبه دهم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20255
تاریخ تصویب :
1393/06/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :