جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 717 پنج‌شنبه،27 شهریور 1393

سال هفتاد شماره 20255


شماره70459/ت49026هـ 23/6/1393
الحاق یک تبصره به ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 19/6/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1382 ـ و بنـد (ز) مـاده (80) قانون برنامه پنجـساله پنجـم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران ـ مصوب 1389 ـ تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 8794/ت30370هـ مورخ 27/2/1383 و اصلاحات بعدی آن اضافه و تبصره ماده مذکور به تبصره (1) اصلاح می‌شود:
تبصره2ـ کارفرمایان مذکور در این ماده می‌توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینه‌های پیش‌بینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه‌های مترتب شامل پنجاه درصد حق بیمه سهم کارفرما و پنجاه درصد حق بیمه سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلق تا احراز شرایط بازنشستگی را رأساً پرداخت نمایند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20255
تاریخ تصویب :
1393/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :