جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 718 سه‌شنبه،1 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20259
تصویب‌نامه در خصوص درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها جهت کمک به تقویت و ایجاد دفاتر جدید (ICT) روستایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره72329/ت50854هـ 26/6/1393
تصویب‌نامه در خصوص درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها جهت کمک به تقویت و ایجاد دفاتر جدید (ICT) روستایی
توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه 23/6/1393 به پیشنهاد شماره 25911/1 مورخ 21/4/1393 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:
1ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی از محل ردیف مربوط جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور به صورت جمعی ـ خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
2ـ مبلغ واریزی به حساب مربوط در خزانه با مبادله موافقت‌نامه و در سقف اعتبار تخصیص یافته قابل پرداخت می‌باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20259
تاریخ تصویب :
1393/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :