جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 718
سه‌شنبه،1 مهر 1393
سال هفتاد شماره 20259 تمدید مهلت‌های مندرج در بند (1) تصویب‌نامه موضوع قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان
شماره72011/ت50903هـ 26/6/1393
تمدید مهلت‌های مندرج در بند (1) تصویب‌نامه موضوع قیمت هر لیتر مازوت مصرفی کارخانه‌های سیمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت
هیأت وزیران در جلسه 23/6/1393 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مهلت‌های مندرج در بند (1) تصویب‌نامه شماره 157718/ت49929هـ مورخ 8/10/1392 تا پایان سال 1393 تمدید می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20259
تاریخ تصویب :
1393/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نفت
موضوع :