جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 718 سه‌شنبه،1 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20259
الحاق یک بند به ماده (8) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

شماره72542/ت50761هـ 29/6/1393
الحاق یک بند به ماده (8) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری
هیأت وزیران در جلسه 2/6/1393 به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ تصویب کرد:
متن زیر به عنوان بند (9) به ماده (8) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب‌نامه شماره 50298/ت46428هـ مورخ 16/3/1391 الحاق و شماره بند (9) قبلی به بند (10) اصلاح می‌شود:
9ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت.
این متن به موجب نامه شماره 2004/102/93 مورخ 19/6/1393 شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
20259
تاریخ تصویب :
1393/06/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
ریاست جمهوری
موضوع :