×

الحاق یک بند به ماده (8) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

الحاق یک بند به ماده (8) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

الحاق-یک-بند-به-ماده-(8)-اساسنامه-صندوق-نوآوری-و-شکوفایی

وکیل


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 718 سه‌شنبه،1 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20259
الحاق یک بند به ماده (8) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

شماره72542/ت50761هـ 29/6/1393
الحاق یک بند به ماده (8) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری
هیأت وزیران در جلسه 2/6/1393 به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ تصویب کرد:
متن زیر به عنوان بند (9) به ماده (8) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب‌نامه شماره 50298/ت46428هـ مورخ 16/3/1391 الحاق و شماره بند (9) قبلی به بند (10) اصلاح می‌شود:
9ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت.
این متن به موجب نامه شماره 2004/102/93 مورخ 19/6/1393 شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
نوع : اساس نامه

شماره انتشار : 20259

تاریخ تصویب : 1393/06/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - معاونت علمی و فناوری رییس جمهور - ریاست جمهوری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.