جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 718
سه‌شنبه،1 مهر 1393
سال هفتاد شماره 20259 اصلاح ماده (9) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
شماره72333/ت51049هـ 26/6/1393
اصلاح ماده (9) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 23/6/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:
در ماده (9) تصویب‌نامه شماره 44712/ت50355هـ مورخ 24/4/1393 موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» پس از عبارت «موظف است» اضافه می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مرجع تصویب: قوه قضائیه

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
20259
تاریخ تصویب :
1393/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :