جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت صنعت، معدن و تجارت ( صندوق ضمانت صادرات ایران) به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هـیأت وزیران در جلسـه 6/7/1393 به پیشنهـاد شماره 137289/60 مورخ 23/6/1393 وزارت صـنعت، معدن و تجارت و به استـناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضـمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه آن ـ مصـوب1393ـ تصویب کرد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق ضمانت صادرات ایران) به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20269
تاریخ تصویب :
93/7/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :