جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص الحاق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ـ دفتر هیأت دولت
هیأت وزیران در جلسه 6/7/1393 به پیشنهاد شماره 6179/93/200 مورخ 5/5/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، موضوع بند (2) تصویب‌نامه شماره 111947/ت49506هـ مورخ 30/5/1392 اضافه می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20269
تاریخ تصویب :
93/7/6
تاریخ ابلاغ :
93/7/6
دستگاه اجرایی :
موضوع :