جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص کاهش سهمیه بیمه اتکایی اجباری

شماره79110/ت50576هـ 14/7/1393
تصویب‌نامه درخصوص کاهش سهمیه بیمه اتکایی اجباری

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه 9/7/1393 به پیشنهاد شماره 18408/62 مورخ 15/3/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (114) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ تصویب کرد:
1ـ سهمیه بیمه اتکایی اجباری به ترتیب زیر کاهش می‌یابد:

سال درصد بیمه‌های زندگی درصد سایر رشته‌های بیمه‌ای
1391 45 25
1392 40 20
1393 30 20
1394 25 15
2ـ سهمیه بیمه اتکایی اجباری بیمه‌نامه‌های زندگی و سایر رشته‌های بیمه‌ای تا پایان دوره اعتبار آن بر مبنای سهمیه مقرر در سال صدور محاسبه خواهد شد.
3ـ در مواردی که به هر دلیل برای بیمه‌نامه، الحاقیه صادر گردد، سهمیه بیمه اتکایی اجباری آن تابع بیمه‌نامه اصلی در سال صدور خواهد بود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20272
تاریخ تصویب :
93/7/9
تاریخ ابلاغ :
93/7/9
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :