جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: 721
پنج‌شنبه،17 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20272
شماره79481/50924 14/7/1393
اصلاح بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331/ت50924ک مورخ 26/6/1393
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
نظر به اینکه در بند (ج) تصویب‌نامه شماره 72331/ت50924ک مورخ 26/6/1393 عبارت «معاملات کوچک» به اشتباه «معاملات متوسط» تحریر گردیده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20272
تاریخ تصویب :
93/7/14
تاریخ ابلاغ :
93/7/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :