جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

سه‌شنبه،22 مهر 1393
مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: 722
سال هفتاد شماره 20275
اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
شماره80779/50217 16/7/1393
اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نظر به اینکه در ماده (16) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 62400/ت50217هـ مورخ 4/6/1393، عبارت «تا پایان سال 1389» به صورت عبارت «تا پایان سال 1390» تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

 

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20275
تاریخ تصویب :
93-7-16
تاریخ ابلاغ :
93-7-16
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :