جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


تاریخ : 1/11/1377 شماره دادنامه 240 کلاسه پرونده 77/273

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه حسب تبصره 35 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و تامین کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مجموعا" اجازه استخدام سه هزار و پانصد نفر با احتساب کارمندان قرار دادی به ادعای حذف بودجه پیشنهادی انطباق با قانون ندارد ، لذا دادنامه شماره 1303 مورخ 2/10/1375 شعبه شانزدهم دیوان کل متضمن این معنی می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قائم مقام دیوان - محقق

26
* سابقه *

شماره ه/ 77/273 22/4/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت داری .
شاکی : خانم زهره تقی زاده
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16و17 دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/378 موضوع شکایت خانم زهره تقی زاده به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی ( اداره کل مالیات تعاون ملی برای بازسازی ) به خواسته رسیدگی به لغو قرارداد و اعاده به کار بشرح دادنامه شماره 731مورخ 22/8/1374 چنین رای صادر نموده است ، علاوه بر اینکه استخدام متقاضیان استخدام به صورت رسمی یا پیمانی از ناحیه مسئولین سازمانها و موسسات دولتی به فرض وجود اجازه استخدام از اختیارات مسئولین مربوطه بوده و الزامی نمی باشد ، چون در مورد عدم موافقت باتمدید قرارداد شاکیه از ناحیه طرف شکایت بر خلاف ضوابط و مقررات مربوط عمل نشده است ، لذا خواسته نامبرده موجه نیست و حکم بر رد شکایت مطروحه صادر می گردد.
ب : شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده 75/826 موضوع شکایت خانم نسرین ایوبی به طرفیت وزارت امور اقتصادی ودارائی به خواسته اعتراض به برکناری از کار و تقاضای بازگشت به کار بشرح دادنامه شماره 1303 مورخ 2/10/1375 چنین رای صادر نموده است ، نظربه اینکه قبل از سال 1370 به صورت قراردادی به استخدام وزارت اموراقتصادی و دارائی درآمده و تبصره 35 قانون بودجه سال 1370 کل کشور اجازه استخدام دوهزار و پانصد نفر را با احتساب کارمندان قراردادی موجود و همچنین تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 نیز اجازه استخدام یک هزار نفر دیپلم و بالاتر را با احتساب کارمندان قراردادی موجود به وزارتخانه فوق الاشعار داده است ، علیهذا عنوان گردیده است موجه به نظر نمی رسد و وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه استخدام بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع را داشته وشاکیه نیز سالهای 1370 و1373 جزء کارمندان قراردادی بوده و اصدار ابلاغ 29/4/1373 (پنج ماه بعد از آغاز سال 1373) نیز قرینه ای بر وجود بودجه استخدامی در سال 1373 میباشد . و با عنایت به اینکه مشتکی عنه دلیل دیگری (غیر از حذف بودجه ) ارائه واقامه ننموده است ، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره : 2115914/7/1378


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
240
تاریخ تصویب :
1377/11/10
تاریخ ابلاغ :
1378/07/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :