جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
تصمیم دادگاه پژوهشی درزمینه فسخ رای بدوی وعودت پرونده به دادگاه بدوی قابل فرجام خواهی نیست .
حکم شماره 247-15/2/27شعبه 4و459-19/3/27شعبه 6و1284-30/4/21 شعبه 4و1179-22/4/21شعبه 1و2373-20/12/25شعبه 3و2111-21/11/25 شعبه 8
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
247
تاریخ تصویب :
1327/02/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :