جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
رائی که دادگاه درمقام رفع اجمال وابهام حکم خودصادرمی کندقابل فرجامخواهی نیست .
حکم شماره 2487-17/11/16شعبه 4و429-31/2/17شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2487
تاریخ تصویب :
1316/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :