جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
قرارردتقاضای اصلاح حکم ازقرارهای قابل شکایت فرجامی نیست .
حکم شماره 1421-25/8/25شعبه 1و204/11-30/11/20شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1421
تاریخ تصویب :
1325/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :