جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرمحکوم علیه برحکم غیابی اعتراض کرده باشددرخواست فرجامی ازآن حکم موردندارد.
حکم شماره 1456-27/8/25شعبه 1و292-26/1/26شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1456
تاریخ تصویب :
1325/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :