جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ازحکم دادگاه شهرستان که خواسته دعوی ورسیدگی درحدودصلاحیت دادگاه بخش بوده بدون سیرمرحله پژوهشی نمی توان فرجام خواست .
حکم شماره 1612/5-29/5/20شعبه 1و1858-27/1/28شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
51612
تاریخ تصویب :
1320/05/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :