جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
رای دادگاه استان مبنی بررفع اختلاف مابین محقق ثبت ودادگاه شهرستان حکم یاقراری نیست که قابل رسیدگی فرجامی باشد.
حکم شماره 1954-30/8/16شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1954
تاریخ تصویب :
1316/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :