جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
درصورتی که نظرکارشناس مجمل باشددادگاه بایدازاوتوضیح بخواهدو معلوم نمایدکه مبنای نظراوچه بوده است .
حکم شماره 1625-31/5/21شعبه 1و736-28/3/28شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1625
تاریخ تصویب :
1321/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :