جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
2- دادگاه نمی تواندبه رای دونفرازکارشناسان که بدون مداخله کارشناس سوم بوده ترتیب اثربدهدبلکه رای صادره ازکارشناسان بایستی در اثرمشاوره جمعی باشد.
حکم شماره 366/9-30/9/20شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
9366
تاریخ تصویب :
1320/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :